ภูเขาไฟอินโดนีเซียปะทุหนัก อพยพกว่า 10,000 คน

ภูเขาไฟในอินโดนีเซียปะทุอีก อพยพชาวบ้านกว่า 10,000 คน อ่านต่อ...