'เอธิโอเปีย' ให้คำมั่นจะบูรณะมัสยิดเก่าแก่อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์