• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มัสยิดมาเลเซีย ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา