พระนามาภิไธยภาษาอาหรับ ในหลวง ร.10 งานเมาลิดกลางฯ


พระนามาภิไธยภาษาอาหรับ ในหลวง ร.10 งานเมาลิดกลางฯ

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงาน "เมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮ.ศ.1440”

นายสุไลมาน อาดำ ศิลปินนักเขียนคอตอาหรับ เขียนคอตพระนามาภิไธย เป็นภาษาอาหรับ น้อมเกล้าฯถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 

พระนามาภิไธยภาษาอาหรับ ในหลวง ร.10 งานเมาลิดกลางฯ

 พระนามาภิไธยภาษาอาหรับ ในหลวง ร.10 งานเมาลิดกลางฯ

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 จัดระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร

“อาจารย์อับดุลฮากีม (อนันต์) วันแอเลาะ” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ศาสดามูฮัมมัด ผู้ยืนหยัดในสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม”

 พระนามาภิไธยภาษาอาหรับ ในหลวง ร.10 งานเมาลิดกลางฯ

อัพเดทล่าสุด