สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!


สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ได้รวบรวม สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง ดังนี้

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

1. มัสยิดกระบี่ จำนวน 203 มัสยิด

2. มัสยิดกรุงเทพมหานคร จำนวน 183 มัสยิด

3. มัสยิดกาญจนบุรี จำนวน 6 มัสยิด

4. มัสยิดกําแพงเพชร จำนวน 1 มัสยิด

5. มัสยิดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 มัสยิด

6. มัสยิดขอนแก่น จำนวน 6 มัสยิด

7. มัสยิดจันทบุรี จำนวน 1 มัสยิด

8. มัสยิดฉะเชิงเทรา จำนวน 67 มัสยิด

9. มัสยิดชลบุรี จำนวน 30 มัสยิด

10.มัสยิดชัยนาท จำนวน 1 มัสยิด

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

มัสยิดกลางขอนแก่น ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 

11.มัสยิดชัยภูมิ จำนวน 4 มัสยิด

12.มัสยิดชุมพร จำนวน 7 มัสยิด

13.มัสยิดเชียงราย จำนวน 7 มัสยิด

14.มัสยิดเชียงใหม่ จำนวน 13 มัสยิด

15.มัสยิดตรัง จำนวน 152 มัสยิด

16.มัสยิดตราด จำนวน 13 มัสยิด

17.มัสยิดตาก จำนวน 5 มัสยิด

18.มัสยิดนครนายก จำนวน 27 มัสยิด

19.มัสยิดนครปฐม จำนวน 1 มัสยิด

20.มัสยิดนครราชสีมา จำนวน 2 มัสยิด

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

มัสยิดดารุ้ลอะมีน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ชมภาพภาพมัสยิดบนเขายายเที่ยงใต้

21.มัสยิดนครศรีธรรมราช จำนวน 127 มัสยิด

22.มัสยิดนครสวรรค์ จำนวน 5 มัสยิด

23.มัสยิดนนทบุรี จำนวน 19 มัสยิด

24.มัสยิดนราธิวาส จำนวน 666 มัสยิด

25.มัสยิดบุรีรัมย์ จำนวน 2 มัสยิด

26.มัสยิดปทุมธานี จำนวน 32 มัสยิด

27.มัสยิดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 13 มัสยิด

28.มัสยิดปราจีนบุรี จำนวน 2 มัสยิด

29.มัสยิดปัตตานี จำนวน 707 มัสยิด

30.มัสยิดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 64 มัสยิด

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ต.คลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

31.มัสยิดพะเยา จำนวน 1 มัสยิด

32.มัสยิดพังงา จำนวน 105 มัสยิด

33.มัสยิดพัทลุง จำนวน 98 มัสยิด

34.มัสยิดพิจิตร จำนวน 1 มัสยิด

35.มัสยิดพิษณุโลก จำนวน 1 มัสยิด

36.มัสยิดเพชรบุรี จำนวน 15 มัสยิด

37.มัสยิดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 มัสยิด

38.มัสยิดแพร่ จำนวน 1 มัสยิด

39.มัสยิดภูเก็ต จำนวน 57 มัสยิด

40.มัสยิดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 มัสยิด

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

41.มัสยิดยะลา จำนวน 509 มัสยิด

42.มัสยิดร้อยเอ็ด จำนวน 2 มัสยิด

43.มัสยิดระนอง จำนวน 32 มัสยิด

44.มัสยิดระยอง จำนวน 9 มัสยิด

45.มัสยิดราชบุรี จำนวน 4 มัสยิด

46.มัสยิดลพบุรี จำนวน 5 มัสยิด

47.มัสยิดลําปาง จำนวน 4 มัสยิด

48.มัสยิดลําพูน จำนวน 1 มัสยิด

49.มัสยิดเลย จำนวน 1 มัสยิด

50.มัสยิดศรีสะเกษ จำนวน 1 มัสยิด

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

มัสยิดอัสสลาม มัสยิดกลางจังหวัดศรีสะเกษ

51.มัสยิดสกลนคร จำนวน 1 มัสยิด

52.มัสยิดสงขลา จำนวน 396 มัสยิด

53.มัสยิดสตูล จำนวน 232 มัสยิด

54.มัสยิดสมุทรปราการ จำนวน 14 มัสยิด

55.มัสยิดสมุทรสงคราม จำนวน 1 มัสยิด

56.มัสยิดสมุทรสาคร จำนวน 1 มัสยิด

57.มัสยิดสระบุรี จำนวน 5 มัสยิด

58.มัสยิดสิงห์บุรี จำนวน 2 มัสยิด

59.มัสยิดสุพรรณบุรี จำนวน 1 มัสยิด

60.มัสยิดสุราษฏร์ธานี จำนวน 50 มัสยิด

สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด!!

มัสยิดกลางอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

61.มัสยิดสุรินทร์ จำนวน 1 มัสยิด

62.มัสยิดสระแก้ว จำนวน 1 มัสยิด

63.มัสยิดหนองคาย จำนวน 1 มัสยิด

64.มัสยิดหนองบัวลําภู จำนวน 2 มัสยิด

65.มัสยิดอ่างทอง จำนวน 3 มัสยิด

66.มัสยิดอุดรธานี จำนวน 2 มัสยิด

67.มัสยิดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 มัสยิด

68.มัสยิดอุบลราชธานี จำนวน 2 มัสยิด

69.มัสยิดมหาสารคาม จำนวน 2 มัสยิด

70.มัสยิดอุทัยธานี จำนวน 2 มัสยิด

71.มัสยิดบึงกาฬ จำนวน 1 มัสยิด

สรุป สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทย ดังนี้

1.สถิติจํานวนมัสยิดแยกตามรายภาค

-มัสยิดภาคกลาง (24 จังหวัด) 521 มัสยิด

-มัสยิดภาคเหนือ (15 จังหวัด) 50 มัสยิด

-มัสยิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15 จังหวัด) 32 มัสยิด

-มัสยิดภาคใต้ (14 จังหวัด) 3,340 มัสยิด

2. จังหวัดที่มีดเส้นใต้ เป็นจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด รวม 39 จังหวัด

3. รวบรวมโดย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด