เด็กตาบอด มุ่งมั่นท่องจำกุรอาน ด้วยอักษรเบรลล์ทั้งเล่ม (คลิป)


มาแรงรอบสัปดาห์