ทูตคาซัคสถานระบุ มีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอยู่ในหมู่ผู้ก่อการจลาจล


มาแรงรอบสัปดาห์