ศาลยิวไม่ฟัง! อิสราเอลสั่งรื้อถอนมัสยิดที่กำลังก่อสร้างในเยรูซาเล็ม


มาแรงรอบสัปดาห์