อินโดนีเซียย้ำจุดยืน มุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถและการศึกษาสตรีอัฟกานิสถาน


มาแรงรอบสัปดาห์