ยิวยกกำลังบุก มัสยิดอัลอักซอ แม้ศุกร์สุดท้ายของรอมฎอน


มาแรงรอบสัปดาห์