มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ


มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย. สกนี้ อินดอร์ฯ หัวหมาก กรุงเทพฯ

ตามที่มัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ ได้กำหนดจัดงานการกุศล “กำพร้า” ขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดงานหารายได้มา 2 ปี สำหรับในปีนี้ทางคณะกรรมการมัสยิดบางอุทิศ ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์ ได้กำหนดจัดงานการกุศล “สราญกรุง” ขึ้น เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-23.00 น. ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพฯ (กกท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ ดังนี้

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

1) จัดซื้อที่ดินวากัฟ เพื่อใช้ในกิจการของมัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ

2) สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ และมัสยิดบางอุทิศ เช่น เงินเดือนครูสอนศาสนา, ค่าระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

3) สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กเรียนดีภาคศาสนา และเด็กเรียนเด่นภาคสามัญ

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ภายในงานจะประกอบไปด้วยการแจกทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กเรียนดีภาคศาสนา และเด็กเรียนเด่นภาคสามัญ กิจกรรมทางวิชาการ โต๊ะจีน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก-อาหารนานาชนิด

ในการนี้คณะกรรมการบริหารมัสยิดบางอุทิศ และคณะกรรมการจัดงานการกุศล “สราญกรุง ” ใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานและร่วมบริจาค ตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

สามารถบริจาคได้ที่

ธนาคาร : กรุงไทย

เลขที่บัญชี : 396-0-02868-7 

ชื่อบัญชี : มัสยิดบางอุทิศ

หากต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีมัสยิดสามารถออกใบเสร็จให้ท่านได้

หรือสามารถติดต่อ อิหม่ามอนุสรณ์ องอาจ โทร. 0816098489

ทั้งหมดนั้นจะเป็นไปโดยการควบคุมดูและของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอุทิศ

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

มัสยิดบางอุทิศ จัดงานใหญ่ “สราญกรุง” 3-5 มิ.ย.อินดอร์ฯ

อัพเดทล่าสุด