สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล


สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง จัดขึ้น วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการชุมชนมัสยิดบางอุทิศ ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์ และพันธมิตร งานเริ่มตั้งแต่ เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน ตลอด 3 วัน ที่จอดรถรองรับได้กว่า 1,000 คัน

การจัดงานสราญกรุง เป็นลักษณะงานการกุศลโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อหารายได้ ตามภารกิจของมัสยิดบางอุทิศ ดังนี้

- สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ และมัสยิดบางอุทิศ เช่น เงินเดือนครูสอนศาสนา, ค่าระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

- จัดซื้อที่ดินวากัฟ เพื่อใช้ในกิจการของมัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ

- สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กเรียนดีภาคศาสนา และเด็กเรียนเด่นภาคสามัญ

ร่วมบริจาคได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  396-0-02868-7 ชื่อบัญชี  มัสยิดบางอุทิศ สอบถาม: 081-609-8489 อิหม่ามอนุสรณ์ องอาจ

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในงานสราญกรุง 

• กิจกรรมจาก สถาบันอัลกรุอ่านประเทศไทย

• การแสดงลำนำ กอซีดะห์ลิ้ลอัศดิกออ์

• กิจกรรมจาก OTTAMAN EMPIRE

• เสวนา หัวข้อ ฮัจย์และอุมเราะห์

• ชีด จากโรงเรียนมัจลิซุดดีนี

• กิจกรรมจาก Darun Inter Knowledge

• สาระธรรม เรื่อง ซอดาเกาะห์ญารีญะฮฺ กุศลธารที่ไหลริน

• ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความหวังกับอนาคตคนรุ่นใหม่

• มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนเด่นภาคสามัญ เด็กเรียนดี ภาคศาสนา และเด็กเรียนดีแต่ยากจน

• เสวนาพิเศษ เรื่อง กึ่งศตวรรษไทยมุสลิมช่วยแก้วิกฤตบ้านเมือง

พบกัน 3-4-5 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ อิ่มอร่อย กับอาหารหลายร้อยเมนู มาเที่ยวงานได้อิ่มท้อง อิ่มบุญ และอิ่มใจ จบครบในงานเดียว

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

 สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

สราญกรุง กระหึ่ม หัวหมาก 3-5มิ.ย.นี้ โดยมุสลิมไทยโพสต์ เพื่อการกุศล

อัพเดทล่าสุด