มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี


มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

สราญกรุง จัดขึ้น วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการชุมชนมัสยิดบางอุทิศ ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์ และพันธมิตร งานเริ่มตั้งแต่ เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน ตลอด 3 วัน ที่จอดรถรองรับได้กว่า 1,000 คัน

ตามที่มัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ ได้กำหนดจัดงานการกุศล “กำพร้า” ขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดงานหารายได้มา 2 ปี สำหรับในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงาน ร่วม กับมุสลิมไทยโพสต์ ได้กำหนดจัดงานการกุศล “สราญกรุง (กำพร้า 65)”

มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานอำนวยการจัดงานสราญกรุง

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานอำนวยการจัดงาน เผยว่า การจัดงานสราญกรุง เป็นลักษณะงานการกุศลโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อหารายได้ ตามภารกิจของมัสยิดบางอุทิศ ดังนี้

- สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ และมัสยิดบางอุทิศ เช่น เงินเดือนครูสอนศาสนา, ค่าระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

- จัดซื้อที่ดินวากัฟ เพื่อใช้ในกิจการของมัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ

- สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กเรียนดีภาคศาสนา และเด็กเรียนเด่นภาคสามัญ

ไฮไลท์กิจกรรมในงานสราญกรุง

1. มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ

2. กิจกรรมภาคเวที

- Ted Talk การเล่าเรื่อง

- Dialogue เสวนา

- Motivation Talk การพูดเพื่อสร้าวแรงบันดาลใจ

- Plays ละครสั้น

3. เสวนาการบริจาคให้มัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ

4. การออกร้านของบริษัทเอกชน ที่ได้ตรารับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

5. กิจกรรมโต๊ะจีนการกุศล

มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ประจำวันในงานสราญกรุง

  • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจาก สถาบันอัลกรุอ่านประเทศไทย, การแสดงลำนำ กอซีดะห์ลิ้ลอัศดิกออ์ , นายกิตติศักดิ์ แสงมาน ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน , นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน ,กิจกรรมจาก OTTAMAN EMPIRE , เสวนา หัวข้อ ฮัจย์และอุมเราะห์ : โดย นพ วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี และ นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

  • วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจาก สถาบันอัลกรุอ่านประเทศไทย, ชีด จากโรงเรียนมัจลิซุดดีนี , นายอิมรอน เส็นหลีหมีน ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน , รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานพิธี , กิจกรรมจาก Darun Inter Knowledge,อนาชีด จากโรงเรียนมัจลิซุดดีนี ,กิจกรรมจาก OTTAMAN EMPIRE, สนธรรม เรื่อง ซอดาเกาะห์ญารีญะฮฺ กุศลธารที่ไหลริน โดย อาจารย์มุรีด ทิมะเสน

มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

  • วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจาก สถาบันอัลกรุอ่านประเทศไทย, ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความหวังกับอนาคตคนรุ่นใหม่ โดย อาจารย์สมัย เจริญช่าง, อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์ , รับชมวีดีทัศน์ มัสยิดบางอุทิศ, นายอนุสรณ์ องอาจ อีหม่ามมัสยิดบางอุทิศ ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน , พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานพิธี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนเด่นภาคสามัญ เด็กเรียนดี ภาคศาสนา และเด็กเรียนดีแต่ยากจน และกล่าว , เสวนาพิเศษ เรื่อง กึ่งศตวรรษไทยมุสลิมช่วยแก้วิกฤตบ้านเมือง โดย อ.ชาฟีอี นภากร และ อ.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์, บรรยายศาสนธรรม เรื่อง ซอดาเกาะห์ญารีญะฮฺ กุศลธารที่ไหลริน โดย อาจารย์อาลี เสือสมิง

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ภายในงานจะประกอบไปด้วยการแจกทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กเรียนดีภาคศาสนา และเด็กเรียนเด่นภาคสามัญ กิจกรรมทางวิชาการ โต๊ะจีน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก-อาหารนานาชนิด

มัสยิดบางอุทิศกุมมือมุสลิมไทยโพสต์ จัดงานการกุศลยิ่งใหญ่ประจำปี

อัพเดทล่าสุด