รัฐยะโฮร์จัดงบเบี้ยเลี้ยง จนท.มัสยิด-สุเหร่า


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: รัฐยะโฮร์จัดงบเบี้ยเลี้ยง จนท.มัสยิด-สุเหร่า

รัฐยะโฮร์จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิด-สุเหร่า

โมฮัมมัด ฟารีด โมฮัมมัด คอลิด ประธานฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามประจำรัฐยะโฮร์ กล่าวว่า มีการจัดสรรเงินจำนวน 28 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ อิหม่าม มุอัซซิน และผู้ช่วยดูแลมัสยิด ตลอดทั้งปี

รัฐยะโฮร์จัดงบเบี้ยเลี้ยง จนท.มัสยิด-สุเหร่า

เงินจำนวน 12.6 ล้านริงกิต ได้มาจากการสนับสนนของฝ่ายบริหารรัฐ และสภาศาสนาอิสลามรัฐยะโฮร์ ส่วนจำนวนที่เหลือได้จากการสนับสนุนของ ฝ่ายพัฒนาศาสนาอิสลาม มาเลเซีย หรือ Jakim

นายโมฮัมมัด ฟารีด ยังกล่าวว่า ฝ่ายศาสนาอิสลามประจำรัฐยะโฮร์ (JAINJ) ได้ยื่นคำร้องขอให้ทบทวนอัตราเงินเดือนของปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้มีความตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนให้ ทันทีที่สถานการณ์เศรษฐกิจอำนวย

เขายังกล่าวว่า แม้ในปีนี้จะยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือน แต่เจ้าหน้าที่ยังจะได้เงินสมทบเดือนละ 500 ริงกิต จาก Jakim ซึ่งจัดสรรเงินให้ 1.3 ล้านริงกิตในปีนี้

ที่มา: www.bernama.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36361

อัพเดทล่าสุด