ทดสอบอ่านอัลกุรอาน ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย


ทดสอบอ่านอัลกุรอาน ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

มุสลิมไทยโพสต์ รายงานข่าว สํานักงานที่ปรึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต ซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ประเทศไทย จัดทดสอบการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เงินรางวัลเกือบ 3,000,000 ล้านบาท

โดยในขั้นต้นได้มีการประกาศรับสมัคร ผู้เข้ารับการทดสอบดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าทดสอบทั้งเพศชายและเพศหญิง (ทดสอบร่วมกัน)

- สมัครเข้าทดสอบโดยองค์กรหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจําตัวประชาชน, หนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ส่งผู้สมัครและ รูปถ่าย

กลุ่มที่ 2 ประเภทการทดสอบและเกณฑ์อายุ

- ประเภทที่หนึ่ง 30 ญุซ พร้อมมุฟรอดาต อายุไม่เกิน 24 ปี

- ประเภทที่สอง 15 นุช ติดต่อกัน อายุไม่เกิน 24 ปี

- ประเภทที่สาม 10 ญุซ ติดต่อกัน อายุไม่เกิน 20 ปี

- ประเภทที่สี่ 5 ญุซ ติดต่อกัน อายุไม่เกิน 15 ปี

สมัครเข้ารับการทดสอบโดยการลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการทดสอบรอบคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการ การทดสอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเพจเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ สำนักจุฬาราชมนตรี

ทดสอบรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักจุฬาราชมนตรี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565

ทดสอบรอบชิงชนะเลิศที่ 1-3 แบบออนไซท์ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ เงินรางวัลรวม เกือบ 3,000,000 บาท (รางวัลที่ หนึ่ง 450,000 บาท/สอง 350,000 บาท, สาม 250,000 บาท) รายละเอียดติดตามได้ที่เพจสำนักจุฬาราชมนตรีและมุสลิมไทยโพสต์

ทดสอบอ่านอัลกุรอาน ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ทดสอบอ่านอัลกุรอาน ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ทดสอบอ่านอัลกุรอาน ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด