แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022


แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

งานการกุศล สราญกรุง 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนยาน 2565 ณ บริวณลานพลาซ่า หัวหมาก กทม. จัดโดย มัสยิดบางอุทิศร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์

Blackmores ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกบูธงานการกุศล "สราญกรุง 2022" พบกันได้ที่บูธ VIP ข้างเวที 

แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย การดูแลเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน และแบลคมอร์สสนับสนุนให้ทุกคนเริ่มต้นการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเองในทุกๆวัน สำหรับผู้บริโภคมุสลิมนั้นด้วยข้อกำหนดของศาสนา อาหารจะต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้นำมาบริโภคได้ตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม หรือ “อาหารฮาลาล” แบลคมอร์ส จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อชาวมุสลิมทุกคน

ในส่วนของแบลคมอร์สประเทศไทย ได้ดำเนินกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน สะอาดถูกต้องตามหลักศาสนา การคัดสรรวัตถุดิบได้มาตรฐาน การจัดเก็บที่ดี รวมถึงการจัดจำหน่าย และการขนส่งที่เหมาะสม จึงได้รับเครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล” จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

งานการกุศล สราญกรุง 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนยาน 2565 ณ บริวณลานพลาซ่า หัวหมาก กทม. จัดโดย มัสยิดบางอุทิศร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์

งาน “สราญกรุง 2022” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ ดังนี้

1. จัดซื้อที่ดินวากัฟ เพื่อใช้ในกิจการของมัสยิดบางอุทิศ และโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ

2. สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ และมัสยิดบางอุทิศ เช่น เงินเดือนครูสอนศาสนา, ค่าระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

3. สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กเรียนดีภาคศาสนา และเด็กเรียนเด่นภาคสามัญ

 แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

แบลคมอร์ส ร่วมงานการกุศล สราญกรุง 2022

อัพเดทล่าสุด