ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy


ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

วันที่ 27 ก.ค.2565 : บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ผู้บริหารสถานีบริการพีทีที สเตชั่น-จิฟฟี่ (PTT Station / Jiffy) ที่เป็นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อชั้นนำของประเทศ เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR  ดำเนินธุรกิจภายใต้นโนบายของ OR ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจคู่กับสังคมและชุมชน เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้แข็งแกร่งเสมอมา 

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

เพื่อสนองนโยบายในเรื่อง Inclusive Growth ที่มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตร ของ OR โดย OR ต้องการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็น Inclusive Growth Platform เพื่อรองรับการเติบโตร่วมกับพันธมิตร ซึ่งจะเป็นธุรกิจใดก็ตามที่ OR สามารถเข้าไปสนับสนุนได้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือที่อาจพบเห็นในสื่อว่า “OR = โอกาส” เพื่อตอกย้ำถึงเจตจำนง (Purpose) ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม PTTRM เล็งเห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ไก่ย่างจีระพันธ์ที่เป็นธุรกิจขนาดย่อม SME เป็นแบรนด์ที่จำหน่ายไก่ย่างในประเทศไทยมากว่า 70 ปี ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่แข็งแรง สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน และยังเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงได้เกิดความร่วมมือกันในครั้งนี้ โดย PTTRM เข้าไปช่วยลดความยุ่งยากในการทำธุรกิจ ช่วยขยายธุรกิจให้กับ Partner ให้เติบโตในสถานีบริการน้ำมันและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด กรรมการบริหาร จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น และ คุณชุมพล สิริปูชกะ ผู้บริหาร PTTRM

จากความแข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทฯ PTTRM และ บริษัท จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกันดำเนินธุรกิจเปิดร้านไก่ย่างจีระพันธ์แบบมินิช้อป (Mini Shop) ตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันกว่า 10 เดือนที่ได้เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 30 สาขา รูปแบบการให้บริการเราเน้นความเป็น CONVENIENCE FOOD คือ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีความสะดวกทั้งการจำหน่ายและการรับประทาน เน้นความเป็นอาหาร Street Food ให้สัมผัสทั้ง 4 คือ รูป รส กลิ่น เสียง เปิดบริการในละแวกชุมชนและเส้นการเดินทาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม อยุธยา ชลบุรี สระบุรีและฉะเชิงเทรา ในหลากหลายโมเดลร้านทั้งแบบ S, M ,L และฟู้ดส์เทลเลอร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของร้านอาหารให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จำหน่ายเมนูหลักๆ อร่อยขึ้นชื่อของไก่ย่างจีระพันธ์ ที่ทานง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้แก่ ไก่ย่าง ,ไก่เนื้อทอง (ไก่ปิ้งเสียบไม้) Signature Product ของไก่ยางจีระพันธ์ , ไก่ทองทา, ข้าวหมกไก่/เนื้อ ,มะตะบะไก่/เนื้อ และอีกหลายๆ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค 

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

จากความสำเร็จที่ผ่านมานี้ ต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาลิ้มลองไก่ย่างจีระพันธ์ ซึ่งเป็นไก่ย่างรสชาติอร่อย มีความแตกต่างจากไก่ย่างแบรนด์อื่นๆ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว น้ำซอสสูตรลับต้นตำรับ 70 ปี และเป็นอาหารฮาลาลถูกหลักอนามัย เราจึงเร่งขยายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ตั้งเป้าเปิดบริการกว่า 80 สาขาในปี 2565 ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตามความเหมาะสมของ Location และผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายในร้านดังนี้

  • มินิช้อป Size S ขนาดพื้นที่ 1.8x1.2 เมตร จำหน่ายกลุ่มไก่เนื้อทอง ไก่ทองทา ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความเร่งรีบ ต้องการอาหารอร่อย สะอาด บริโภคง่ายๆ ได้ระหว่างเดินทาง 
  • มินิช้อป Size  M ขนาดพื้นที่ 4.5x2.5 เมตร เพิ่มการจำหน่ายเมนูไก่ย่างทั้งตัว ข้าวหมกไก่และมะตะบะ 
  • มินิช้อป Size L ขนาดพื้นที่ 6x3 เมตร จำหน่ายทุกเมนูเหมือน Size M แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสต็อคสินค้าได้เต็มที่ 

และนอกจากนี้ยังมีโมเดลฟู้ดส์เทรลเลอร์ จำหน่ายทุกเมนู สามารถย้ายไปจัดงานออกบูทสินค้าได้

ทุกโมเดลเรายังคงเน้นในเรื่อง CONVENIENCE FOOD โดยจะขยายสู่สถานีบริการน้ำมันของ OR เพื่อเพิ่มความหลากหลายในเรื่องของอาหาร ตอบรับลูกค้ากลุ่มเดินทางที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันของ OR ในอนาคตต่อไป

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด กรรมการบริหาร จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

คุณชุมพล สิริปูชกะ ผู้บริหาร PTTRM

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ดร.อังคณา อาดำ ผู้บริหาร จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น / คุณพัชนี วัชรเมธีวรนันท์ ผู้บริหาร PTTRM

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

ไก่ย่างจีระพันธ์ ฉลองครบ 30 สาขา PTT Jiffy

อัพเดทล่าสุด