สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

ด้วยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สํานักจุฬาราชมนตรี ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติของผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอันเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและประโยชน์ที่ผู้คนในสังคมได้รับจากความทุ่มเทเสียสละของผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมนั้น โดยได้จัดให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลเป็นประจําทุกปีภายในงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 7 “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65” ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สํานักจุฬาราชมนตรี ขอประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเพชรมือบนจากท่านจุฬาราชมนตรี ประจําปี 2565 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคล

1. นางสุปราณี โต๊ะมอง

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

2. นายนิเลาะ อับดุลบุตร

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

3. นายสุนทร แย้มพราย

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

4. นางสาวนันทวันทน์ ซันฮีม

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

5. นางสาวนิโรสนิด้า บารู

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

ประเภทองค์กร

1. เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม A-KHIDMAT

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

2. เพื่อนโจอี้ จิตอาสา

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

3. มูลนิธิเส้นด้าย

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

4. Top Hands MC Thailand

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วย

1. นายอิสม่าแอน หมัดอะด้ํา

2. นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา

3. นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล

4. นายอนันต ยาชะรัด

5. นางเนาวรัตน สะและน้อย

โดยมีนายอรรณพ บุหลันฉาย กรรมการฝ่ายรางวัลเพชรมือบนเป็นผู้สังเกตการณ์

 สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

งานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 7 “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65” โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ทุกหมู่เหล่า โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และศาสนา

จัดโดยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์ และองค์กรเครือข่าย

สภาเครือข่ายฯ มอบรางวัลเพชรมือบน ประจำปี 2565

อัพเดทล่าสุด