ขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุน “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65”


ขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุน “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65”

คระกรรมการจัดงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 7 “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65” จัดโดย สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สปอนเซอร์ ที่ให้การสนับสนุนการทำความดี ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพฯ อาทิ

1. กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

2. มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

3. สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)

4. Muslim Business Matching (MBM)

5. Yateem TV

6. Annas TV

7. Mureed TV

8. DALLEE 

9. AIRBORN ENGINEERING

10. INYAS AUTO SHOP

11. NLD GROUP

12. Zahira Saraburi Goat Farm

13. บริษัทโชคชัยยง จำกัด

14. บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15. HNR HANEEN RACING SHOP

16. FIN Burger

17. SEN SPA

ขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุน “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65”

การจัดงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 7 “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65” ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ      

1. รับการบริจาคและระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ปีละ 4 ล้าน ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ครอบครัวของผู้ลี้ภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ

3. ประชาชนทั่วไปเข้าใจและรับรู้เรื่องราวของผู้ลี้ภัยและได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์

4. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

5. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น

6. กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

7. เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา

#ร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อธนาคาร: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชื่อบัญชี :  SHEIKUL ISLAM  (สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี)

เลขที่บัญชี : 034-1-11376-1

(ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

ขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุน “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65”

อัพเดทล่าสุด