ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง


ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง กทม.

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

การจัดงานครั้งนี้เป็นการหางบประมาณเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ของมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ภายใต้แนวคิด “พัฒนามัสยิดให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อความยั่งยืน” สนับสนุนโครงการถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ การทำงานร่วมกันสัปปุรุษและประชาชนโดนรอบมัสยิด และส่งเสริมให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเกิดความรู้สึกจิตอาสาต่อชุมชนและมัสยิดฯ

บรรยากาศภายในงานมีอาหารฮาลาลอร่อย พร้อมเสริมทัพเสื้อผ้า ฮิญาบ แฟชั่นมุสลิมกว่า 40 ร้านค้า โซนน้ำชาการกุศล โซนนิทรรศการ และการแสดงอนาซีดจากเยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย

ประธานพิธีเปิด วันที่ 13 มกราคม 2566 : นายอรุณ บุญชมผู้แทนจุฬาราชมนตรี

วันที่ 14 มกราคม 2566 : นายอารีย์ วงศ์อารยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 15 มกราคม 2566 : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ชมบรรยากาศภายในงานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์

 ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ร่วมบริจาคกันได้ที่ : ธนาคาร: กรุงไทย เลขที่บัญชี: 396-0-05099-2 ชื่อบัญชี: มัสยิดอัสสละฟียะห์

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

ประมวลภาพ งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เจริญกรุง

อัพเดทล่าสุด