มัสยิดเดลฮีกว่า 10 แห่ง รวมพลังทำแม่น้ำยมุนาให้สะอาด


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  มัสยิดเดลฮีกว่า 10 แห่ง รวมพลังทำแม่น้ำยมุนาให้สะอาด

แหล่งข่าวระบุว่า มัสยิดที่มีชื่อเสียงประมาณ 12 แห่งในกรุงเดลฮี อาทิ มัสยิดญามา มัสยิดดาร์กะฮ์ ฮัซรัต นิซามมุดดีน ชาฮี คาสลัน มัสยิดมุฟตี นิซาร์ บัดวาลี และดาร์ญากัณจ์ ร่วมมือริเริ่มโครงการทำแม่น้ำยมุนาให้สะอาด คาดว่าจะมีมัสยิดอื่น ๆ แสดงความจำนงร่วมมือในอนาคตอันใกล้

ในโอกาสที่มีศรัทธาชนมารวมตัวกันที่มัสยิดญามา อันเก่าแก่ของกรุงเดลฮี ในบ่ายวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยระบุว่า การดำเนินการของรัฐบาลในขั้นตอนทำให้แม่น้ำสะอาดได้ผ่านไปนานแล้ว ภารกิจนี้ไม่ใช่แค่ของรัฐบาล แต่ต้องใช้ความพยายามของประชาชนร่วมด้วย ดังนั้น มัสยิดที่มีชื่อเสียงหลายแห่งจึงเริ่มรณรงค์สร้างความรู้สึกร่วมสาธารณะ โดยมุ่งส่งเสริม ชักจูงใจ ในหมู่ประชากรมุสลิมให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำยมุนาให้สะอาด

มัสยิดเดลฮีกว่า 10 แห่ง รวมพลังทำแม่น้ำยมุนาให้สะอาด

ความคิดริเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมระหว่าง อิหม่ามอะเหม็ด บุคอรี แห่งมัสยิดญามา กับ ผู้ว่าราชการ วินัย กุมาร์ ศาซีนา เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้มีการประชุมประเด็นปัญหาเดียวกัน กับนักบวชฮินดูในเมืองเมื่อเดือนที่ผ่านมา

ในการประชุมครั้งล่าสุด อิหม่ามบุคอรี อาสาที่จะพยายามฟื้นฟูแม่น้ำ หลังจากศาซีนา ขอให้เขาช่วยสร้างความตื่นตัวในหมู่ประชาชน ส่งผลให้มัสยิดเด่น ๆ กว่า 10 แห่งทั่วกรุงเดลฮี ให้ความร่วมมือกับโครงการ และคาดว่าจะมีมัสยิดอีกหลายแห่งแสดงความจำนงในอนาคต

ก่อนหน้านี้ ผู้ว่า ฯ ศาซีนา ได้กล่าวถึงโครงการฝึกอบรมนักบวชฮินดู เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา โดยขอให้พวกเขาแสวงหาความรู้ และเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้ดูแลและชี้แนะแนวปฏิบัติทางจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม โดยขอให้พวกเขารับเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่เฉพาะเจาะจงในการพุ่งเป้าป้องกันมลพิษในสายน้ำยมุนา

ได้มีการร้องขอให้นักบวชฮินดูประจำเมือง ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการบูชาทางศาสนาในแม่น้ำยมุนา หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะ หรือพลาสติกลงแม่น้ำ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะในวัด และอาศรมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา

ที่มา: www.indianexpress.com

 https://news.muslimthaipost.com/news/37299

อัพเดทล่าสุด