แอมเนสตี้ฯ จี้บรูไนต้องยุติลงโทษปาหิน ประหารเกย์


มาแรงรอบสัปดาห์