• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เจ้าชายอับดุล มาทีน เปิดพระประวัติ เจ้าชายบรูไนที่ฮอตที่สุดในวินาทีนี้!!