เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม เผยปิดมัสยิดเป็นหน้าที่ที่พึงทำขณะเกิดโรคระบาด


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์