• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ลานตอวาฟว่างเปล่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ในมหานครมักกะห์