สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงานเมาลิดกลางฯ 1440 ชาวไทยมุสลิมปลื้มปิติ


มาแรงรอบสัปดาห์