อดีตปธน.โคโซโว ติด “500 มุสลิมที่ทรงอิทธิพลต่อโลก”


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  อดีตปธน.โคโซโว ติด “500 มุสลิมที่ทรงอิทธิพลต่อโลก”

อดีตประธานาธิบดีโคโซโวและมุฟตีใหญ่ ติดอันดับใน 500 มุสลิมที่ทรงอิทธิพลต่อโลก

อาติฟีต ญะฮ์จากา (Atifete Jahjaga) อดีตประธานาธิบดีประเทศโคโซโว และนาอีม เทอร์นาว่า มุฟตีใหญ่แห่งโคโซโว (Mufti Naim Ternava) ติดอันดับใน “500 มุสลิมที่ทรงอิทธิพลต่อโลก” ซึ่งจัดอันดับโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์อิสลาม แห่งประเทศจอร์แดน

อดีตปธน.โคโซโว ติด “500 มุสลิมที่ทรงอิทธิพลต่อโลก”

อาติฟีต ญะฮ์จากา (Atifete Jahjaga) อดีตประธานาธิบดีประเทศโคโซโว

ในการจัดอันดับประจำปี 2020 มุฟตีใหญ่แห่งโคโซโว ติดอันดับจากบทบาทของท่านในการสร้างสรรค์ให้เกิด องค์กรสภาหลากศาสนิกเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างพหุศรัทธา (the Inter-Religious Council Organization for Interfaith Relations) ในขณะที่อดีตประธานาธิบดี อาติฟีต ติดอันดับจากบทบาทของเธอในด้านการเมือง

อดีตปธน.โคโซโว ติด “500 มุสลิมที่ทรงอิทธิพลต่อโลก”

นาอีม เทอร์นาว่า มุฟตีใหญ่แห่งโคโซโว (Mufti Naim Ternava)

อดีตประธานาธิบดีอาติฟีต เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรก และเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุด เธอขึ้นบริหารประเทศระหว่างปี 2011 – 2016 จบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยพริสตีน่า ในปี 2000 และศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในอังกฤษ และสหรัฐ ฯ ก่อนขึ้นเป็นประธานาธิบดี เธอได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะรัฐบาล รวมทั้งตำแหน่งนายพลในกรมตำรวจโคโซโว

มุฟตีใหญ่นาอีม เป็นผู้นำศาสนาคนสำคัญในโคโซโว เป็นบุคคลหลักที่พยายามชักชวนประชากรมุสลิมโคโซโว ให้เอาชนะความน่ากลัวของสงครามให้ได้

ที่มา: www.gazetaexpress.com

 https://news.muslimthaipost.com/news/33548

อัพเดทล่าสุด