สหรัฐฯ ถอนทหารอิรักหลายพันนายภายในเดือนนี้


มาแรงรอบสัปดาห์