ล็อกดาวน์ ชุมชนมัสยิดอันซอร์ ติดโควิดเพิ่มกว่า 30 คน


ชุมชนมัสยิดอันซอร์ ล็อกดาวน์ติดโควิดเพิ่มกว่า 30 คน

ผู้ว่าฯ ตาก สั่งล็อกดาว์ชุมชนมัสยิดอันซอร์ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่ 11-17 ก.พ.นี้ หลังสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังเพิ่มสูง ศบค.รายงานตัวเลขรวมล่าสุดวันนี้พบติดเพิ่ม 37 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา 36 คน คนไทย 1 คน

วันนี้ (11 ก.พ.2564) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วันนี้ในพื้นที่อ.แม่สอด จ.ตาก มีตัวเลขรวมกัน 37 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการจำนวน  23 คน แบ่งเป็นเพศชาย 13 คน อายุ 9-52 ปี เพศหญิง 10 คน อายุ 2-66 ปี และเป็นสัญชาติไทย 1 คน และเมียนมา 22 คน ส่วนตัวเลขจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก 14 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 10 คนอายุ 17-52 ปี เพศชาย 4 คน อายุ 23-60 ปี เป็นสัญชาติเมียนมา 14 คน ทำอาชีพรับจ้าง 8 คน แม่บ้าน 2 คน และค้าขาย 4 คน

ล็อกดาว์ชุมชนมัสยิดอันซอร์ 7 วัน

ขณะที่นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 508/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) เฉพาะในพื้นที่ฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สอดปิดสถานที่และห้ามผู้ใดเข้า-ออก ย่านชุมชนมัสยิดอันซอร์ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ อ.แม่สอดยังพบผู้ป่วยยืนยันสะสมต่อเนื่อง และพบผู้ติดเชื้อในย่านมัสยิดอันซอร์ จึงให้ปิดสถานที่และห้ามผู้ใดเข้า-ออก ย่านชุมชนมัสยิดอันซอร์ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในบริเวณ ตั้งแต่วันที่ 11 -17 ก.พ.นี้

  • ซอยทางเข้าเบ็ญจลักษณ์การบัญชี ตลอดแนว
  • ซอยบริเวณด้านข้างโรงสีเข็งซิน ตลอดแนว
  • ซอยบริเวณด้านข้างโกดังตั้งคิมเชียง ตลอดแนว
  • ซอยสามแยกบริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมันแม่สอดบริการ ตลอดแนว
  • ซอยทางเข้าหน้าร้านมอลลี่ คาเฟ่ ตลอดแนว

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นกรณีเก่าที่เชื่อมโยงผู้ป่วยชาวเมียนมา และเชื่อมโยงครอบครัวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแรงงานเกี่ยวข้องด้วยหลายส่วน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจค้นหาเชิงรุก พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 230 คน ผลเป็นบวก 43 คน แบ่งเป็นชาย 19 คน หญิง 24 คน ซึ่งการค้นหาเชิงรุกในตลาดพบอัตราติดเชื้อ ร้อยละ 1.3 ส่วนการค้นหาเชิงรุกในแรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย พบอัตราติดเชื้อ ร้อยละ 8

ที่มา: news.thaipbs.or.th

อัพเดทล่าสุด