เจ้าชายฮัมซะห์ ทรงขัดขืน-ไม่นิ่งเงียบหลังถูกกักตัวในวัง 


มาแรงรอบสัปดาห์