ผู้แทนอัฟกานิสถาน หารือด้านการค้ากับปากีสถาน


มาแรงรอบสัปดาห์