แผนที่โลกชิ้นแรก ที่ตีพิมพ์ในโลกอิสลาม ทุบมูลค่าสูงถึง 4 เท่า


มาแรงรอบสัปดาห์