ผ่าตัด แฝดสยามอียิปต์ ได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ซัลมาน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ผ่าตัด แฝดสยามอียิปต์ ได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ซัลมาน

แฝดสยามชาวอียิปต์ ซัลมา – ซาเราะฮ์ พร้อมบิดา-มารดา เดินทางจากกรุงไคโรถึงสนามบินนานาชาติ คิง คอลิด ในกรุงริยาด หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ คิง อับดุลเลาะฮ์ เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจและพิจารณาเกี่ยวกับการตัดสินใจแยกคู่แฝดออกจากกัน

ผ่าตัด แฝดสยามอียิปต์ ได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ซัลมาน

ดร.อับดุลเลาะฮ์ บิน อับดุลอาซิซ อัล รอบีอะฮ์ ที่ปรึกษาประจำราชสำนัก และหัวหน้าผู้ควบคุม ศูนย์บรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (KSrelief) และยังเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอูด และมกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาล ในความคิดริเริ่มด้านมนุษยธรรมที่มอบให้กับประเทศและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ และเขายังยกย่องการสนับสนุนด้านเทคนิคและการขนถ่ายที่สำคัญของ กระทรวงดินแดนแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนด้านกิจการสุขภาพ ผ่านโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์แห่งนี้

ผ่าตัด แฝดสยามอียิปต์ ได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ซัลมาน

นายอับดุลกอนี ฮิลาล บิดาของคู่แฝด ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้นำแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่ได้รับบุตรสาวคู่แฝดเข้าโครงการระดับชาติของซาอุดิอาระเบีย และขอพรต่ออัลลอฮ์ให้ทรงปกป้องผู้นำแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียด้วย

แฝดสยามชาวอียิปต์ เป็นผู้ป่วยรายที่ 118 จาก 22 ประเทศ ที่เดินทางมาเข้ารับการตรวจสอบเพื่อแยกส่วนที่ติดกันออกจากกัน โดยโครงการ KSrelief ซึ่งเป็นโครงการแห่งชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ที่มา: www.alriyadhdaily.com

https://news.muslimthaipost.com/news/35852

อัพเดทล่าสุด