ชาวคริสต์ฉลองจุด 'ไฟศักดิ์สิทธิ์' ท่ามกลางตึงเครียดในเยรูซาเล็ม (ภาพข่าว)


มาแรงรอบสัปดาห์