ประกาศวันสุดท้ายขอวีซ่าอุมเราะห์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ประกาศวันสุดท้ายขอวีซ่าอุมเราะห์

กระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประกาศว่า วันสุดท้ายของการออกวีซ่าอุมเราะห์ คือ วันที่ 23 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ หรือตรงกับวันที่ 24 เดือนซุ้ลกอดะห์

มีการขยายเวลาการออกใบอนุญาตทำอุมเราะห์ออกไปอีก 26 วัน เมื่อปิดแล้วจะเปิดอีกครั้งประมาณวันที่ 19 กรกฎาคม หรือตรงกับวันที่ 20 เดือนซุ้ลฮ้จญะห์ ซึ่งเป็นช่วงเสร็จสิ้นฤดูกาลฮัจญ์ประจำปีแล้ว

การระงับออกใบอนุญาตทำอุมเราะห์ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาแสวงบุญฮัจญ์ประจำปีนั่นเอง

ประกาศวันสุดท้ายขอวีซ่าอุมเราะห์

ที่มา: www.saudigazette.com.sa

https://news.muslimthaipost.com/news/36358

อัพเดทล่าสุด