มกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เปิดโครงการ Rua Al-Madinah ใกล้มัสยิดนะบะวีย์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: มกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เปิดโครงการ Rua Al-Madinah ใกล้มัสยิดนะบะวีย์ 

มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน เปิดเผยแผนแม่บทโครงการ รัวอฺ อัล-มาดีนะห์ (Rua Al-Madinah) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมัสยิดนะบะวีย์

มกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เปิดโครงการ Rua Al-Madinah ใกล้มัสยิดนะบะวีย์

ในฐานะ ประธานสภากิจการเศรษฐกิจ การพัฒนา และกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ พระองค์กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2030 ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้แสวงบุญอุมเราะห์ ที่จะเพิ่มเป็น 30 ล้านคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

โครงการนี้จะพัฒนาโดยบริษัท Rua Al-Madinah Holding Co. ซึ่งเป็นเจ้าของ PIF โดยโครงการครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านตารางเมตร 63 % ของพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง และพื้นที่สีเขียว มีห้องพักในโรงแรมจำนวน 47,000 ห้อง

มกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เปิดโครงการ Rua Al-Madinah ใกล้มัสยิดนะบะวีย์

นอกจากนี้ จะมีป้ายรถประจำทาง 9 แห่ง สถานีรถไฟใต้ดิน เส้นทางสำหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และที่จอดรถใต้ดิน ความสะดวกสบายทั้งหมดนี้จะช่วยให้เข้าถึงตัวมัสยิด ที่พักอาศัยที่อยู่โดยรอบ และแหล่งการค้าที่พัฒนาแล้วได้ง่าย

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับสถานะของนครมาดีนะห์ ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรมสมัยใหม่สำหรับผู้แสวงบุญ ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ผ่านการสร้างงานในด้านต่าง ๆ

มกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เปิดโครงการ Rua Al-Madinah ใกล้มัสยิดนะบะวีย์

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของฮัจญ์และอุมเราะห์แล้ว ยังจะช่วยฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมของนครอันเก่าแก่ ซึ่งจะมีการจัดแสดงอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นมรดกของท่านศาสดามุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์

มกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เปิดโครงการ Rua Al-Madinah ใกล้มัสยิดนะบะวีย์

ที่มา: www.arabnews.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36556

อัพเดทล่าสุด