กษัตริย์ซัลมาน ต้อนรับปธน.ตุรกี กระชับสัมพันธ์-ทำอุมเราะฮ์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: กษัตริย์ซัลมาน ต้อนรับปธน.ตุรกี กระชับสัมพันธ์-ทำอุมเราะฮ์

สื่อทางการซาอุดิอาระเบีย (SPA) รายงานว่า กษัตริย์ซัลมาน และมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ให้การต้อนรับประธานธิบดีตุรกี เรเซป ทายยิบ เอร์โดกฺอาน และคณะ ซึ่งประธานาธิบดีตุรกีแสดงความยินดีในการมาเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และได้พบกับผู้นำทั้งสอง

กษัตริย์ซัลมาน ต้อนรับปธน.ตุรกี กระชับสัมพันธ์-ทำอุมเราะฮ์

มีการจัดเลี้ยงอาหารเย็น และเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้ง 2 ฝ่าย เข้าร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าว มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน และประธานาธิบดีตุรกี ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และวิถีทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งยังมีการหารือกันถึงการทุ่มเทความพยายาม เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของประเด็นในภูมิภาค และ ระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีตุรกี เดินทางไปทำอุมเราะฮ์ ที่มัสยิดฮะรอม นครมักกะฮ์ โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดิอาระเบีย

กษัตริย์ซัลมาน ต้อนรับปธน.ตุรกี กระชับสัมพันธ์-ทำอุมเราะฮ์

ประธานาธิบดีตุรกี เยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ครั้งล่าสุดในปี 2017 นอกจากการเชื่อมความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้ว ประธานาธิบดีตุรกียังทำงานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ในขณะที่ภายในประเทศก็มีความท้าทายที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ค่าเงินตกต่ำ และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

ประธานาธิบดีตุรกี กล่าวถึงการเยือนครั้งนี้ว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงร่วมกัน ในการเริ่มต้นยุคใหม่ของความร่วมมือฉันท์บ้านพี่-เมืองน้อง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นระหว่างประเทศทั้งสอง ทั้งในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

กษัตริย์ซัลมาน ต้อนรับปธน.ตุรกี กระชับสัมพันธ์-ทำอุมเราะฮ์

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับตุรกีในด้านการค้าและการลงทุน โดยมีนักลงทุนจากตุรกีมาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในซาอุดิอาระเบีย หลายโครงการ โครงการที่นักลงทุนตุรกีบริหารอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีมูลค่าถึง 24 พันล้านดอลล่าร์

ในขณะเดียวกัน ธรรมชาติที่เสริมกันของทั้งสองประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดนักลงทุนซาอุดิอาระเบีย ให้เข้าสู่ตุรกี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประธานาธิบดีตุรกี เชื่อและเห็นว่า ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ พลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร เทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ และการเงิน โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสีเขียว ซึ่งจะมีการหารือและประเมินประเด็นเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง

https://news.muslimthaipost.com/news/36222

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด