เติมทิพ ผงปรุงรส ฮาลาล ขนทัพจัดเต็ม ร่วมงาน "123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์"


เติมทิพ ผงปรุงรส ฮาลาล ขนทัพจัดเต็ม ร่วมงาน "123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์"

เติมทิพ ผงปรุงรส ฮาลาล ร่วมงานครบรอบ "123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์" จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 -15 มกราคม 2566 (10.00 – 21.00 น.) ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

มาพบกับบูธเติมทิพ บูธที่ 5 ที่นำสินค้ามาแบบจัดเต็ม มีกิจกรรมภายในบูธมากมาย ทั้งจัดชิม แจกสินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

แล้วมาเจอกันที่งาน 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ 

เติมทิพ ผงปรุงรส ฮาลาล ขนทัพจัดเต็ม ร่วมงาน "123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์"

ทั้งนี้ภายในงานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ พบกับร้านอาหารกว่า 40 ร้าน พร้อมกับการโชว์โพกสะระบั่น นิทรรศการมีชีวิต ท่องจำอัลกุรอาน กาาขับร้องอนาซีด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์

- หางบประมาณได้เพื่อพัฒนามัสยิดและปรับปรุงส่วนต่างๆของมัสยิด

- หางบประมาณเพื่อสนับสนุน โครงการ ถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์

- การทำงานร่วมกันสัปปุรุษและประชาชนโดนรอบมัสยิด

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเกิดความรู้สึก “ จิตอาสา ” ต่อชุมชนและมัสยิดฯ

เชิญมาร่วมงาน "ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร 

เติมทิพ ผงปรุงรส ฮาลาล ขนทัพจัดเต็ม ร่วมงาน "123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์"

 เติมทิพ ผงปรุงรส ฮาลาล ขนทัพจัดเต็ม ร่วมงาน "123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์"

อัพเดทล่าสุด