คืนนิสฟูชะบาน 2566ตรงกับวันไหน


คืนนิสฟูชะบาน 2566ตรงกับวันไหน

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนชะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ดังนั้น นิสฟูชะบาน 2566 ในปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 

คืนนิสฟูชะบาน 2566ตรงกับวันไหน

คืนนิสฟูชะบาน ภาษาอาหรับ ความหมายของคืนนิสฟูชะบาน

คืนนิสฟูชะบาน คือ คืนวันที่ 15 ของเดือนชะบาน คำว่า นิสฟู แปลว่า ครึ่ง ดังนั้นนิสฟูชะบานจึง แปลว่า ครึ่งของเดือนชะบาน

คืนนิสฟูชะบาน ถือว่า เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนา คือ คืนวันที่ 15 ของเดือนชะบาน คำว่า นิสฟู แปลว่า ครึ่ง ดังนั้นนิสฟูชะบานจึงแปลว่า ครึ่งของเดือนชะบาน (กลางเดือนชะบาน)

ซึ่ง เดือนชะบาน เป็นเดือนที่ประชาชาติอิสลามให้ความสำคัญอีกเดือนหนึ่ง เพราะเป็นเดือนอารัมภบทสำหรับเดือนรอมฏอนอันมีเกียรติ อีกทั้งเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนการถือศีลอด คืนนิสฟูชะบานจึงเป็นสัญญาณเตือนบอกให้เรารู้ว่า เดือนรอมฎอนได้ใกล้เข้ามาแล้ว

สำหรับผู้ที่ปีที่แล้วได้ขาดศีลอดคืนนิสฟูชะบานนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่า เราควรรีบชดใช้ให้ครบ

สำหรับเดือนชะบานนี้ ท่านศาสดาเองได้เอ่ยถึงความประเสริฐของมันครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ฮาดีษที่ได้บันทึกโดย อีหม่ามบุคอรีและอีหม่ามมุสลิมสีบสายรายงานมาจาก ท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฮ.) นางกล่าวว่า :

ความว่า : “ฉันไม่เคยเห็นท่าน ศาสดา (ซ.ล.) ถือศีลอดในเดือนใดจนครบเดือนเลย นอกจากเดือนรอมฎอนและฉันก็ไม่เคยเห็นเดือนใดเลยที่ท่านได้ถือศีลอดเสียส่วนใหญ่มากกว่าเดือนชะบาน”

(รายงาน โดย บุคอรีย์ ลำดับที่ 1868 และ มุสลิม ลำดับที่ 1156 ) ท่าน อิบนุ ฮาญัร อัล อัซกอลานียฺ กล่าวว่า “ฮาดีษดังกล่าวนั้น คือเครื่องยืนยันถึงความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนชะบาน” (ฟัตฮุลบารียฺ เล่ม 4 หน้า 253 )

คืนนิสฟูชะบาน 2566ตรงกับวันไหน

ความประเสริฐของคืนนิสฟูชะบาน

ท่านเชค มูฮัมหมัด บิน อับดุลรอฮฺมาน(ร.ฮ) ได้กล่าวไว้ใน อรรถาธิบาย ซุนัน ตัรมีซีย์ของท่านว่า

ความว่า : “พึงทราบเถิด...แท้จริงนั้น มีหลายๆฮาดีษที่ได้รายงานเกี่ยวกับความประเสริฐของค่ำคืนนิสฟูชะบาน ซึ่งโดยรวมแล้วนั้น บ่งชี้ว่าความประเสริฐต่างๆที่ว่านั้นมันมีต้นตอ(หลักฐาน)ที่มาที่ไป ฉะนั้นด้วยฮาดีษต่างๆที่กล่าวมานั้น โดยรวมแล้วก็นับว่า เป็นหลักฐานโต้แย้งเหนือผู้ที่คิดกันไป(เอง)ว่า ไม่ปรากฎหลักฐานใดๆเกี่ยวกับความประเสริฐของคืนนิสฟูชะบานอยู่เลย” (ตุฮฺฟะตุลอะฮฺวาซี เล่มที่ 3 หน้า ที่ 365)

การทำอิบาดะห์ในคืนนิสฟูชะบาน

ท่าน อัล-ฮาฟิซ อับดุร-รอฮฺมาน บิน อะฮฺหมัด อัล-ฮัมบาลีย์ ซึ่งคนทั่วไปรู้จักท่านดีในนามว่า “ อิบนุ รอญับ” ( ฮ.ศ.736-795) ท่านได้กล่าวว่า

ความว่า :  “และคืนนิสฟูชะบานนั้น บรรดาตาบีอีน(ที่พบเจอหรือร่ำเรียนกับซอฮาบะห์)จากชาวแผ่นดินชาม เช่น ท่าน คอลิด บิน มะดาน (เสียชีวิต ฮ.ศ.104)

และท่าน มักฮูล(อัชชามียฺ ) ท่าน ลุกมาน บิน อามิร(อัลเอาซอบียฺ) และท่านอื่นๆอีกมากมาย เขาเหล่านี้ได้ให้เกียรติแก่ค่ำคืนนี้มากเลยทีเดียว...

ขยันขันแข็งและขมักขะเม้น ในการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนั้น และมนุษย์(ส่วนใหญ่)ก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับความประเสริฐของค่ำคืนนี้มาจากพวกเขา”

ท่าน อิบนุตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านว่า

ความว่า : “ (คำถาม) ว่าด้วยการละหมาด(สุนัต) ในคืนนิสฟูชะบาน?

(คำตอบ) เมื่อบุคคลหนึ่งได้ทำการละหมาดในค่ำคืนนิสฟูชะบานเพียงคนเดียว หรือ ได้ละหมาดเป็น ญามาอะฮฺเฉพาะกลุ่ม ดังที่ ชาวซาลัฟหลายๆกลุ่มได้ปฏิบัติกัน ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ”  (โปรดดู "มัจญมุอฺ ฟาตาวา “ เล่มที่ 23 หน้า 131)

https://news.muslimthaipost.com/news/37087

อัพเดทล่าสุด