กฎหมายใหม่ ซาอุดีอาระเบีย ให้ผู้หญิงรับแจ้งการหย่าร้างจากสามีผ่านข้อความโทรศัพท์


มาแรงรอบสัปดาห์