สตรีนิวซีแลนด์จะสวมฮิญาบในวันศุกร์นี้ เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับมุสลิม หลังเหตุยิงในมัสยิด


มาแรงรอบสัปดาห์