เกือบครึ่งลงมติ! วิจารณ์เรื่องศาสนาควรให้เป็นความผิด เห็นด้วยไหม?


มาแรงรอบสัปดาห์