ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน


ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน

มุสลิมภาคใต้ปลื้มปืติ ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย คณะกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุนการจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 36 ราย ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน

จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ขอดูอาร์ และขอพรจากพระเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืน และยกพระหัตถ์ ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรี แล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลาม ตามพระราชอัธยาศัย

ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานจอดรถมัสยิดกลางปัตตานี ทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง จ.ปัตตานี จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 25 ราย และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ จำนวน 29 ราย ต่อมาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทรงมีพระราชปฏิสันถาร ทรงขอบใจราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

ในหลวง-พระราชินี เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่าน

ที่มา: www.khaosod.co.th

อัพเดทล่าสุด