ปูด! มุสลิมในเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ปูด! มุสลิมในเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า จากจำนวนเกือบ 1 ล้านคน เมื่อห้าปีก่อน ปัจจุบันเยอรมันมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากกว่า 5 ล้านคน โดยภูมิหลังและศาสนาของชาวมุสลิมในเยอรมันมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จำนวนมุสลิมที่มีพื้นฐานจากการอพยพในเยอรมัน เพิ่มขึ้นประมาณ 900,000 คน ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา ข้อมูลของสำนักงานกลางเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย (BAMF) เปิดเผยว่า ประชากรมุสลิมในเยอรมันปัจจุบันอยู่ที่ระหว่าง 5.3 – 5.6 ล้านคน หรือคิดเป็นราวร้อยละ 6.4 – 6.7 % ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

ปูด! มุสลิมในเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

มุสลิมเชื้อสายเติร์ก ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในเยอรมัน แม้จะลดจำนวนจากเดิมที่มีอยู่ราว 45 % เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของมุสลิมจากประเทศตะวันออกใกล้ และตะวันออกกลางจำนวนมาก ปัจจุบันมีประชากรจากประเทศอาหรับราว 1.5 ล้านคนอาศัยอยู่ในเยอรมัน

ผลวิจัยยังระบุว่า ประชากรที่มีภูมิหลังการอพยพจากประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด มากกว่าผู้ที่ไม่มีภูมิหลังการอพยพ หรือคิดเป็นร้อยละ 82 และมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนนี้ปฏิบัติตามหลักศาสนาด้านอาหาร และเกือบร้อยละ 40 ละหมาดครบเวลาทุกวัน น่าสังเกตว่า ไม่ว่าจะมีอายุในรุ่นใดการปฏิบัติของพวกเขาจะไม่แตกต่าง แต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเคร่งครัดมากกว่าผู้ชาย

ปูด! มุสลิมในเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการวิจัยยังแสดงว่า สมาคมอิสลามในเยอรมัน มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมเยอรมันเพียงร้อยละ 25 ส่วนใหญ่ของมุสลิมเชื้อสายตุรกี จะพึ่งพาด้านการเงินและมีอุดมการณ์ที่เชื่อมต่อกับองค์กรศาสนาหลักในตุรกี (Diyanet)

การศึกษาวิจัยทำโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มาจากประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ จำนวน 4,500 คน

ที่มา: www.european-views.com

 เรียบเรียงโดย: สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

https://news.muslimthaipost.com/news/35221

อัพเดทล่าสุด