แฉ! ทำไมทั่วโลกเข้ารับอิสลาม มากขึ้นอย่างน่าตกใจ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  แฉ! ทำไมทั่วโลกเข้ารับอิสลาม มากขึ้นอย่างน่าตกใจ

เป็นความจริงที่ว่า อิสลามขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วในดินแดนตะวันตก เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ประเทศเดียว จำนวนมุสลิมได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าสังเกต จากจำนวนมุสลิมราว 10,000 คนในปี 1900 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 3 ล้าน ในปี 1991 (องค์กรบางแห่งอ้างว่ามีถึง 4.5 ล้าน) การขยายตัวส่วนหนึ่งมาจากการอพยพเข้ามาของมุสลิม และประชากรมุสลิมเกิดใหม่ที่มีอัตราสูง (เฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 5 คน) มากกว่าการเปลี่ยนศาสนา

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่ก็มีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน มุสลิมใหม่ในสหรัฐอเมริกา ส่วนมากเป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน (ราว 1 ใน 3 ของมุสลิมอเมริกันทั้งหมด) แต่ยังมีผู้ที่มีเชื้อสายแองโกล (อังกฤษ) จำนวนมากมาเข้ารับอิสลามเช่นกัน โดยมากกลุ่มนี้จะเป็นผู้มีระดับการศึกษาสูง

แฉ! ทำไมทั่วโลกเข้ารับอิสลาม มากขึ้นอย่างน่าตกใจ

อะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนมาเข้ารับอิสลาม บทความในวารสาร Christianity Today ออกเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 1990 รายงานว่า ในสหรัฐอเมริกา อายุเฉลี่ยของผู้ที่เข้ารับอิสลาม (31 ปี) มากเป็น 2 เท่าของผู้ที่เข้ารีตศาสนาคริสต์ (16 ปี) และยังได้ชี้ถึงเหตุผลหลัก 5 ข้อ ที่ผู้เข้ารับอิสลามมักจะกล่าวถึง ได้แก่ ศาสนาอิสลามมีหลักที่ง่ายและเป็นเหตุเป็นผล ผู้ศรัทธาทุกคนมีความเท่าเทียมกัน อิสลามเป็นศาสนาที่ต้องมีการปฏิบัติ และไม่มีสถาบันนักบวช

ในบทความสัมภาษณ์มุสลิมอเมริกัน ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Neighbors: Muslims in North America. Friendship Press, 1989 ให้เหตุผลที่ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน เข้ารับอิสลาม ซึ่งส่วนมากจะตอบว่า เพราะในโบสถ์มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ และสีผิว “ความรู้สึกถึงอคติและการเลือกปฏิบัติในโบสถ์ ทำให้อิสลามกลายเป็นศาสนาที่ดึงดูดใจสำหรับพวกเขา เพราะมันเป็นหนทางที่จะต่อต้านวัฒนธรรมที่ไม่รวมเอาพวกเขาไว้ด้วย” ในแง่สังคมวิทยา หนึ่งในเหตุผลที่คนแอฟริกัน-อเมริกันจำนวนมาก เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามก็เพื่อต่อต้านศาสนาคริสต์ “เพราะพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาในแบบคริสเตียน แต่คนที่ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความอคติก็เป็นคริสเตียนเช่นเดียวกัน” มีคำพูดที่คนเปรียบเปรยว่า “การแบ่งแยกผิวของชาวอเมริกันจะมีให้เห็นชัดเจนที่สุด ในช่วง 11 โมงเช้าวันอาทิตย์”

แฉ! ทำไมทั่วโลกเข้ารับอิสลาม มากขึ้นอย่างน่าตกใจ

ปัจจัยอีกประการหนึ่งสำหรับชาวแองโกล-อเมริกัน ที่เปลี่ยนมารับอิสลาม คือ ทิศทางและวินัย สังคมอเมริกันโดยเฉพาะชีวิตในเมืองพังทลายเพราะขาดวินัย สำหรับหลายต่อหลายคน ดูเหมือนว่าอิสลามจะยึดโยงอยู่กับคำสัญญา ที่จะช่วยให้พวกเขาได้ชีวิตที่ถูกต้อง เหมาะสมกลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการดำเนินชีวิตที่มีวินัยแห่งอิสลาม

ข้อสุดท้าย อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงด้วยเหตุผลที่ชัดเจน แต่เชื่อได้ว่ามีความสำคัญ คือความจริงที่ว่า การเข้ารับอิสลามไม่ต้องมีการสารภาพบาป โดยบาปที่เคยทำไว้ก่อนเข้ารับอิสลามจะถูกลบล้างไปเพื่อการเริ่มต้นใหม่ และหลังจากนี้ ผู้เข้ารับอิสลามจะต้องดำเนินชีวิตตามทางนำ และแนวทางของหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติในอิสลาม ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เข้าสู่สวรรค์ และนั่นคือสิ่งที่คนธรรมดาชอบที่จะได้รับฟัง

ที่มา:  www.1.cbn.com

https://news.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด