• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

แฉ! ทำไมทั่วโลกเข้ารับอิสลาม มากขึ้นอย่างน่าตกใจ