ฮุจญาจถึงเนินเขาอารอฟะห์ พร้อมขอดุอาอฺให้โลกปลอดโควิด-19


มาแรงรอบสัปดาห์