รมต.รัฐอุตตรประเทศ อ้าง! มุสลิมควรเคารพเทพเจ้าอินเดียเป็นบรรพบุรุษ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: รมต.รัฐอุตตรประเทศ อ้าง! มุสลิมควรเคารพเทพเจ้าอินเดียเป็นบรรพบุรุษ

รัฐมนตรีกิจการรัฐสภา รัฐอุตตรประเทศ อานันท์ สวารูป ชุกละ (Anand Swaroop Shukla) กล่าวอ้างว่า พระราม พระกฤษณะ และพระอิศวร เป็นบรรพบุรุษของชาวมุสลิมในอินเดีย และมุสลิมควรให้ความเคารพต่อ ดินแดนและวัฒนธรรมของอินเดีย

รมต.รัฐอุตตรประเทศ อ้าง! มุสลิมควรเคารพเทพเจ้าอินเดียเป็นบรรพบุรุษ

เขายังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี และมุขมนตรีแห่งรัฐอุตตรประเทศ โยคี อดิธยานาธ ได้เอาชนะกรอบความคิดที่มุ่งสร้างรัฐอิสลาม (ISIS) ในประเทศ ด้วยการเชิดชูธงแห่งชาวฮินดู และวัฒนธรรมอินเดีย

รัฐมนตรีอานันท์ ได้นำเสนอผลงานของฝ่ายบริหารรัฐอุตรประเทศที่ผ่านมากว่า 4 ปี ในที่ประชุมสื่อเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา เขายังกล่าวว่า

"บรรพบุรุษของชาวมุสลิมในอินเดีย ก็คือ พระราม พระกฤษณะ และพระศิวะ พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปเยือนดินแดนแห่งกะอฺบะอฺ แต่ควรให้ก้มคารวะให้กับดินแดนและวัฒนธรรมของอินเดียมากกว่า"

ที่มา: www.theweek.in

https://news.muslimthaipost.com/news/35703

อัพเดทล่าสุด