รู้ไหม? มุสลิมจะถือศีลอด 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : รู้ไหม? มุสลิมจะถือศีลอด 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน

นักดาราศาสตร์บางคนได้คาดการณ์ว่า มุสลิมทั่วโลกจะถือศีลอด 2 ครั้งในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) โดยครั้งแรกของปีอยู่ในช่วงเดือนมกราคม และอีกช่วงหนึ่งในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี ค.ศ.1997 (2540)

สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นี้ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำระหว่างปฏิทินฮิจเราะฮ์ ที่คำนวณตามจันทรคติ กับปฏิทิน Georgian ที่คำนวณตามการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก

คอลิด อัล-ซัคอัค นักดาราศาสตร์ชาวซาอุดิอาระเบีย อธิบายผ่านทวิตเตอร์ ว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณทุก ๆ 30 ปี เนื่องจากปฏิทินจันทรคติสั้นกว่าปฏิทินสุริยคติ 11 วัน

1 ปีเต็มตามปฏิทินฮิจเราะฮ์ คือ 354 วัน ในขณะที่ 1 ปี ตามปฏิทินสุริยคติ คือ 365 วัน

ที่มา: www.arabnews.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36190

อัพเดทล่าสุด