• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

การถือศีลอดเดือนรอมฎอนให้ผลดีต่อสุขภาพชัดเจน