ศาลอินเดียสั่งจำกัดคนเข้ามัสยิด อ้างที่นี่เคยเป็นวัดฮินดูมาก่อน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ศาลอินเดียสั่งจำกัดคนเข้ามัสยิด อ้างที่นี่เคยเป็นวัดฮินดูมาก่อน

ลัคเนา - วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศาลในเมืองพาราณสี ได้สั่งจำกัดจำนวนศรัทธาชนที่เข้าไปละหมาดในมัสยิด Gyavapi เพียงครั้งละ 20 คน หลังจากทีมสำรวจขุดพบรูปปั้นเทพศิวะ และสัญลักษณ์ทางศาสนาฮินดูอื่น ๆ ซึ่งแสดงว่า มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นวัดฮินดู

ก่อนหน้านี้ หญิงชาวฮินดู 5 คนได้ร้องศาล ขอให้อนุญาตให้พวกเธอ ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาฮินดูที่มุมหนึ่งของมัสยิด โดยอ้างว่า มัสยิดสร้างอยู่บนพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นวัดของฮินดู หลังจากนั้นศาลได้สั่งให้มีการสำรวจในมัสยิดจนพบรูปปั้นดังกล่าว

มัสยิด Gyanvapi ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี เป็นหนึ่งในมัสยิดหลายแห่งทางตอนเหนือของรัฐอุตรประเทศ ที่ชาวฮินดูเชื่อว่า ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นวัดฮินดู แล้วถูกรื้อถอนลงเพื่อสร้างมัสยิด

ตำรวจให้ความเห็นว่า คำสั่งศาลที่ออกมานี้ เป็นเสมือนกฎหมายที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์ ในช่วงเวลาที่กลุ่มฮินดูสุดโต่ง ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสนับสนุนชาวฮินดู (BJP) พยายามเรียกร้องให้มีการขุดค้นภายในมัสยิดบางแห่ง รวมทั้งในอนุสรณ์สถานทัชมาฮาล อันมีชื่อเสียง

ผู้นำมุสลิมในอินเดีย ซึ่งมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามราว 200 ล้านคน มองว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายสิทธิในการปฏิบัติศาสนกิจ และการแสดงออกทางศาสนาอย่างเสรี

ที่มา: www.reuters.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36259

อัพเดทล่าสุด